Fogyás stroudsburg pa. Pro Nutrition Pronutrition Bar


Általános pszichológia 1—3.

fogyás stroudsburg pa súlycsökkentő ruha megváltoztatása

Tanulás — emlékezés — tudás írta Csépe, Valéria, Győri, Miklós, és Ragó, Anett Publication date — Szerzői jog © — Valéria, Csépe; Miklós, Győri; Anett, Ragó; Szerzők Kivonat A tankönyvsorozat a pszichológia BA szintjének alapozó kurzusához, az általános pszichológia megismerőfolyamatokkal foglalkozó három félévnyi anyagához szükséges "state of the art" ismereteket tartalmazza.

Tartalom Bevezetés A tanulás fogalmának meghatározása — módszertani kérdések és alapfogalmak Tanulás és teljesítmény Tanulás és más, tanulásra hasonlító hatások Az alapjelenségek tanulmányozásának módszerei — az alapfogalmak definiálása Klasszikus kondicionálás — alapjelenségek Az első kísérletek és a terminológia születése Kísérleti helyzetek Kondicionált pislogás Serkentő típusú pavlovi kondicionálás A serkentő kondicionálással kialakított válasz mérése és kontrollja Gátlási típusú klasszikus kondicionálás Standard eljárás Differenciális gátlás Kioltás és habituáció Kioltás mint tanulás Klasszikus kondicionálás — mechanizmusok, elméletek Mi teszi a feltételes és feltételen ingereket hatékonnyá?

Újdonság, intenzitás, megkülönböztethetőség Biológiai erősség Mi határozza meg a feltételes válasz természetét?

fogyás stroudsburg pa zsírégetők függőséget okoznak

Az ingerhelyettesítési modell A kompenzálóválasz-modell A klasszikus kondicionálás modelljei Blokkolási hatás A Rescorla-Wagner-modell CS-módosulási modellek Relatív várakozási idő és komparatív asszociáció Instrumentális kondicionálás Thorndike és az effektus törvénye Az instrumentális kondicionálás alapfogalmai Instrumentális kondicionálási eljárások Fogyás stroudsburg pa megerősítés Büntetés és negatív megerősítés Omissziós tréning A megerősítők természete Válasz-megerősítés viszony Megerősítési tervek Idői vagy yohimbine zsír veszteség ncbi A megerősítés kontrollja A megerősítés közúti harcos fogyás Megerősítés: ingerbemutatás Megerősítés: válaszszabályozás Megerősítés: a befolyásolás mint kognitív tényező Tanulás — emlékezés — tudás 3.

Az operáns kondicionálás korlátai Klasszikus-instrumentális interakciók Mentális térkép Belátásos tanulás Szociális tanulás — utánzás Az utánzás megerosítéses elmélete Az utánzás másodlagos megerosítéses elmélete Az utánzás vikariáló behelyettesítő megerősítéses elmélete — obszervációs tanulás 50 4.

Top-down folyamatok a tanulásban A környezet és alkalmazkodás környezetpszichológiai paradigmái Személy-környezet összeillés Környezeti kompetencia Állatok téri tájékozódása: fogyás stroudsburg pa és modern kutatások Emlékezés helyekre A téri tájékozódás idegrendszeri alapja: a hippokampusz HPC működése Az ember téri viselkedése A téri eligazodás perceptuális problémái: a környezetészlelés Ökológiai észleléselméletek Ökológiai validitás Bizonytalan, szokatlan, szélsőséges környezetek Bizonytalan környezetek Szokatlan, szélsőséges környezetek Ambiens ingerek és szokatlan környezetek: ambiens stressz Humán környezeti kogníció: eligazodás, úttalálás a térben A kognitív térképek struktúrája: a város mentális képe Útvonal- és áttekintő tudás Torzítások a mentális térképekben A környezet tulajdonságai és a kognitív térképezés Affektus és környezet A természeti és az épített környezet elkülönítése A tájkutatás módszertani irányai Evolúciós tájpreferencia-elméletek Erzelmi válasz alapú evolúciós tájpreferencia-elmélet Környezet és alkalmazkodás: záró gondolatok Emlékezeti kódok A kódolás specifikussága Előhívás és interferencia A kiszorulási hipotézis Feloldódó asszociációk Gátlás az emlékezeti előhívásban Irányított felejtés A szelektív gyakorlás hatása Tanulás — emlékezés — tudás 7.

fogyás stroudsburg pa fogyás tarot kártyák

A rövid távú emlékezet kutatása: történeti áttekintés A Brown-Peterson-feladat: gyorsan eltűnő emléknyomok Andrew Melton és a kontinuitás koncepciója Waugh és Norman elmélete: kiszoruló emlékek Tárak és ismétlés: Atkinson és Shiffrin elmélete A standard munkamemória-modell: pufferek és kontrollrendszer A verbális munkamemória kutatása: nyelvfejlődés és átmeneti emlékezés Utak és támpontok: a téri-vizuális vázlattömb Központi végrehajtó: fogyás stroudsburg pa és emlékezeti kontroll A standard munkamemória-modell alternatívái Kontroll és tárolás: Engle és munkatársainak modellje Aktivált emléknyomok és figyelmi fókusz: Nelson Cowan Hívóinger-vezérelt rövid távú emlékezet: James Nairne Átmenet a tartós emlékezeti formába Konszolidációs elméletek